Per-Arne Rudbert

Tidigare VD för Humlegården fastigheter. Dessförinnan i koncernledning för finansiella företag, svenska och internationella industriföretag. Erfarenhet från svenskt och europeiskt styrelsearbete. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och PMD, Harvard Business School.

 Deltar i styrelser för familjeföretag, företag med spridd ägarkrets samt stiftelser.