Mikael Aru

Mikael Aru har lång erfarenhet som VD i och utanför Sverige i multinationella livsmedelskoncerner som Nestlé, Kraft Foods och Orkla. Sista operativa uppdraget  var under 10 år som VD/Koncernchef för Procordia. Sedan 2013 arbetar Mikael som rådgivare till svenska och internationella företag med varierande ägarform i och utanför styrelserummet. Genom åren har Mikael samlat erfarenhet från ett fyrtiotal styrelser och är idag verksam som ordförande och ledamot i tio styrelser från Danmark i Väst till Indien i Öst, men med tyngdpunkt i Norden.