Tore Bertilsson

Många års erfarenhet från styrelse och företagsledande positioner i industri- och finansiella företag med framförallt 12 år i SEB och 24 år i koncernledningen på SKF. Numera uppdrag som rådgivare, styrelseordförande eller -ledamot i såväl noterade som privatägda företag av varierande storlek som t ex IKEA, Perstorp, Semcon, JCE Group och Ludvig Svensson.