Styrelsepoolen

En mötesplats för professionella styrelsearbetare

Om Styrelsepoolen

Styrelsepoolen är en sammanslutning av professionella styrelsearbetare i Sverige. Syftet med Styrelsepoolen är att verka för utveckling av styrelsearbetet och att vara ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan erfarna och kompetenta styrelsearbetare.  Styrelsepoolen är organiserad i tre regionala avdelningar.

Ett professionellt nätverk

Varje region arrangerar löpande sammankomster ofta med externa föreläsare som tillför kunskaper och kontaktytor som är viktiga inslag i medlemmarnas utveckling som styrelsearbetare. En gång om året träffas medlemmarna från de tre regionerna under två dagar vid ett årsmöte med aktuella styrelsefrågor som huvudtema.

Aktiviteter

Årsmöten & Regionsmöten

I respektive region arrangeras möten fyra-nio gånger per år. Härtill arrangeras ett årsmöte en gång per år, företrädesvis i slutet av augusti.

Respektive regionansvariga presenterar i slutet av varje verksamhetsår en mötesplan med datum och tid för kunskaps- och erfarenhetsmöten samt årsmötet.

Respektive regionansvariga ansvarar för att arrangera kunskaps och nätverksmöten med temaämnen som bidrar till att utveckla den enskilde individens kompetensutveckling i sin roll som styrelsearbetare.

Vill du veta mer?

Kontakta våra regionsansvariga

Region Öst

Gunnar Olofsson

Gunnar Olofsson

Regionsansvarig Öst
Marika Rindborg Holmgren

Marika Rindborg Holmgren

Regionsansvarig Öst

Region Väst

Mats Axell

Mats Axell

Regionsansvarig Väst
Ann-Christine Hvittfeldt

Ann-Christine Hvittfeldt

Regionsansvarig Väst

Region Syd

Lars Wahlström

Lars Wahlström

Regionsansvarig Syd
Anders Holm

Anders Holm

Regionsansvarig Syd
© Styrelsepoolen 2017.