Om Styrelsepoolen

Styrelsepoolen är en sammanslutning av professionella styrelsearbetare i Sverige. Syftet med Styrelsepoolen är att verka för utveckling av styrelsearbetet och att vara ett forum för kontakter och erfarenhetsutbyte mellan erfarna och kompetenta styrelsearbetare.

Styrelsepoolen är organiserad i tre regionala avdelningar: Väst, Öst och Syd.

Varje region arrangerar löpande sammankomster ofta med externa föreläsare som tillför kunskaper och kontaktytor som är viktiga inslag i medlemmarnas utveckling som styrelse-arbetare. En gång om året träffas medlemmarna från de tre regionerna under två dagar vid ett årsmöte med aktuella styrelsefrågor som huvudtema.