Styrelsepoolens historia

Bertil Fredriksson från Göteborg inledde 1990 sin yrkesbana som styrelsearbetare.  Bertil såg i denna roll behovet av att ha ett erfarenhetsutbyte med andra styrelsearbetare, vilken gav honom idén att ett organiserat erfarenhetsutbyte med andra som ägnade sig åt styrelsearbete. Detta ledde till att Styrelsepoolen startades i Göteborg. I februari 1991 hade Styrelsepoolen sitt första möte. 1993 bildades Styrelsepoolen Öst i Stockholm och 1995 bildades Styrelsepoolen Syd i Skåne. Strukturen med de tre regioner består alltjämt.

För att bli medlem i Styrelsepoolen var och är kravet å ena sidan en lång och bred ledarerfarenhet från näringslivet och/eller förvaltning, å andra sidan befintliga styrelseuppdrag i en omfattning som täcker mer än halvtid. Uppdragen skall härröra från externa uppdragsgivare, dvs inte från bolag man själv har stort ägande i.

Allt sedan Styrelsepoolen bildades har det funnits adjungerade medlemmar. Dessa är personer som tillhör etablerade konsultbolag och som i sitt arbete har insyn i eller i stor utsträckning kommer i kontakt med styrelsearbete. Exempel på adjungerade kan vara revisorer, jurister, headhunters, ledande befattningshavare inom bank- och finans, corporate finance-aktörer m.fl.