Ambition och målsättning

Ambitionen med Styrelsepoolen är att vara en attraktiv mötesplats för professionella styrelsearbetare. En mötesplats där man träffar personer med olika bakgrund och erfarenhet och där alla har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete.

Medlemmar och adjungerade ska delta aktivt och engagerat i de möten som löpande äger rum.

Tillsammans inom Styrelsepoolen arbetar vi löpande med

Kompetensutveckling – Att fokusera på medlemmarnas kompetensutveckling inom aktuella områden som direkt eller indirekt berör styrelsearbete”.

Nätverk/erfarenhetsutbyte – Att löpande utveckla ett nätverk av personer som på olika sätt bidrar till varandras kompetensutveckling, dels genom de erfarenhetsmöten som löpande arrangeras i respektive region, dels genom direkta kontakter medlemmar emellan där man har möjlighet bolla problemställningar och utmaningar man från tid till annan har i sina styrelseuppdrag.

Styrelsepoolen verkar för professionellt värdeskapande styrelsearbete.