Medlemmar

För att bli medlem i StyrelsePoolen krävs å ena sidan en lång och bred ledarerfarenhet från näringslivet och/eller förvaltning, å andra sidan befintliga styrelseuppdrag i en omfattning som täcker mer än halvtid. Uppdragen skall härröra från externa uppdragsgivare, dvs inte från bolag man själv har stort ägande i.

Under flikarna nedan för regionerna presenteras vårt nätverk av professionella styrelsearbetare.