Bästa Styrelsepoolare!

Mötet den 5 oktober blev en intressant och trevlig tillställning på Hansa klubben i säker “Corona Sittning”. Vi var drygt 15 personer som “äntligen” samlades och kunde starta upp våra möten igen. Det kändes väldigt bra.
Anders inledde med en liten workshop där vi diskuterad hur pandemin påverkat oss i styrelsearbetet och hur vi tar oss vidare i detta nya landskap. Alla var överens om att det kommer ta längre tid än väntat innan pandemin är över och att det är viktigt att anpassa sig till det “nya normala”.

Som föredragshållare hade vi Trine Grönlund som pratade om vikten av det mentalt hållbara ledarskapet. Ett engagerat föredrag där Trine betonar vikten av det uthålliga äkta och nära ledarskapet. Jag bifogar en bild från Corporate Rebels som har en intressant vinkel på utveckling av företagets mål.

Det hela avslutades med en enkel middag i Hansa Salen och samkväm – se bilder.

Nu laddar vi upp för nästa möte som är den 23 november i E&Y´s lokaler.

Vi återkommer med program och inbjudan.
Glöm inte att uppdatera din profil vid behov.

Bästa hälsningar från Lars genom program gruppen.

 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply