Åsa Otterlund

Åsa Otterlund är Partner på Burro Advisors med specifikt fokus på rekrytering av nyckelpersoner till styrelse- och ledningsgrupp samt rådgivning och utbildning inom bolagsstyrning och investeringsverksamhet.

Åsa har personlig erfarenhet av operativt bolagsbyggande, investeringar och bolagsstyrning i bolag i många branscher –  noterade såväl som onoterade.

Under de senaste 10 åren har Åsa även arbetat med investeringar i onoterade tillväxtbolag i olika branscher såsom ICT/media, Life Science, musik och industri. De inledande åren som investerare arbetade Åsa för Almi Invest- koncernen där hon  var verksam både som investerare och CFO.  Sedan slutet av 2016 arbetar hon i investeringsuppdrag åt bland annat ett Stockholms-baserat family office.

Tidigare har Åsa arbetat i olika ledningsroller i entreprenörsdriva bolag i diverse branscher- från bryggeri till ICT, betalningar och industri. Primärt har det varit säljande och affärsutvecklande roller.

Åsa har under åren också haft fler styrelseuppdrag i noterade – såväl som onoterade bolag, specifikt riskkapitalfinansierade tillväxtbolag. Hennes nuvarande uppdrag finns bl a inom SaaS-tjänster.

Åsa har en BSc i Business & Administration från Uppsala Universitet och en MA i Europeisk integration från University of Limerick, Irland. Hon har även gått Styrelseakademiens Rätt fokus certifiering samt  Högre Styrelseutbildning.