Bertil Fredriksson

Grundare av Styrelsepoolen

Grundare av Styrelsepoolen. Arbetar med styrelsearbete på heltid sedan drygt 25 år, oftast som ordförande. Erfarenhet från skilda branscher, främst från tjänste-, handels- och industriföretag. Speciell inriktning på ordförandeuppdrag med strategifrågor, marknadsfrågor och förändringsarbete. Lång erfarenhet av ägarledda företag / familjeföretag. Genomfört ett stort antal seminarier i styrelsearbete och är medförfattare till böckerna “Den nya ordföranderollen” på Liber Förlag och  “Styrelsearbete i praktiken” på IHM´s förlag.