Birgitta Landin Almhagen

Regionsansvarig Öst

Birgitta Landin Almhagen är verksam som strategisk rådgivare och styrelseledamot . Har erfarenhet av styrelsearbete i såväl noterade som ägarledda bolag i flera olika branscher samt statliga och regionägda bolag.

Birgitta är socionom med ekonomiutbildning. Tidigare Vice VD i Apoteket AB med fokus att utveckla egenvård och butiker, samt styrelseordförande i dotterbolaget Adara. Direktör i Ericsson med ansvar för partnerskap och joint ventures för tjänster till mobila system. Dessförinnan Human Resources Director i Ericsson, Dagens Nyheter och Facit AB.