Britta Dalunde

Arbetar idag som professionell styrelseledamot samt som rådgivare beträffande strategier och affärsmodeller.  Har 25-årig erfarenhet från styrelsearbete i såväl börsnoterade som privatägda bolag.

Civilekonom med internationell inriktning, MBA med specialisering i strategisk planering från Edinburgh Business School.

Har varit verksam i ett flertal branscher såsom IT, teknikkonsulting, life science, tillverkning, service, detaljhandlel, infrastruktur, transport och resebranschen.

Tidigare CFO i ett flertal bolag, såsom SJ, Atea, Carl Bro, Scandinavian Service Partner, CWT Carlson Wagonlit Travel.