Christoffer Thölix

Adjungerade. Managing Partner, Signium.

Managing Partner Signium Stockholm. Verksam i Sverige och Finland med executive search, rekrytering av styrelsemedlemmar, ledarskaps- och styrelserådgivning, -utvärdering och -utveckling; management due diligence och kulturell due diligence inom de flesta branscher, med specialitet inom industriell produktion, ICT, professionella tjänstesektorn (inklusive bank och finans), snabbrörliga konsumtionsvaror med mera.

Mer än 30 års erfarenhet av olika ledarskapsbefattningar på internationell nivå. Stor erfarenhet av börsnoterade, familje-, PE- samt statligt ägda bolag.

Civilekononom från Handelshögskolan i Helsingfors, med postgraduala studier vid Columbia University (NYC) och EDHEC (Nice).