Gerth Svensson

Gerth Svensson är verksam i egna företaget AlbaBlue Consulting AB som bedriver verksamhet inom management consulting, interimsledarskap och styrelsearbete. Innan Gerth startade sin egna verksamhet hade han en rad affärschefspositioner inom SEB koncernen såsom Global chef för affärsområdena Cash Management (Merchant Banking) och Private Banking (Wealth management), global chef för Affärsutveckling och Försäljning (kontorsrörelsen) samt enheten eBusiness Stategy. Dessförinnan arbetade Gerth i Sverige och USA för den amerikanska revisions- och konsultfirman Andersen & Co. Under årens lopp har Gerth arbetat i ett flertal styrelser både i Sverige och utomlands och i företag verksamma i vitt skilda industrier.

MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Civilekonomexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping.