Gillis Cullin

Ekonom och tidigare vice VD i Praktikertjänst AB respektive VD i Praktikerinvest AB. Gillis har erfarenhet från börsbolag, industri- och handelsföretag, internationella bolag, tjänsteföretag samt private equity – företag. Har tidigare haft befattningar som VD i börsbolaget Eken Industri & Handel AB, Sparbankernas investmentbolag och Reveko Revisionsbyrå. Bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade företag, internationella bolag (spec. USA), olika företagsstorlekar och varierande branscher.