Gunilla Carlsson

Gunilla är tidigare politiker och folkvald i såväl Europaparlamentet som Sveriges Riksdag. Åren 2006-2013 var hon statsråd med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete (bistånd). Idag är hon vice ordförande i den globala vaccinalliansen Gavi och rådgivare åt Afrikanska Utvecklingsbanken. Styrelseuppdrag i NGS group AB (publ) och Annexin Pharmaceuticals AB (publ) samt Tundra Fonder och Boxholms Skogar.