Joakim Karlsson

Joakim Karlsson är yrkesverksam som delägare i ett investeringsbolag med fokus på investeringar i mindre svenska bolag. Tidigare var han managing partner för den svenska verksamheten hos en global strategikonsultfirma.

Joakim har lång erfarenhet av styrelsearbete i små-, medelstora och större bolag både i rollen som styrelseordförande, styrelsemedlem och styrelserådgivare. Med många års erfarenhet från strategisk- och finansiell affärsrådgivning tvärs branscher, i kombination med styrelseroller som huvudägarrepresentant, har Joakim ett långsiktigt värdeskapandefokus i sitt styrelsearbete.