Marika Rindborg Holmgren

Regionsansvarig Öst

Advokat Marika Rindborg Holmgren är verksam i det egna företaget Rindborg & Rindborg Advokatbyrå AB med inriktning på insolvensrätt samt bolagsrättsliga frågor, vilket däribland innefattar styrelsearbete.

Marika är bland annat styrelseledamot i Lagercrantz Group AB (publ) och Riksgälden.  Med många års erfarenheter från insolvensrätten har Marika öga för att se vad som är bra för företaget samt vad företaget bör vara uppmärksamt på. Dessa erfarenheter ser Marika som stor fördel i styrelseengagemang.