Marika Rindborg Holmgren

Regionsansvarig Öst

Advokat Marika Rindborg Holmgren är verksam i det egna företaget Rindborg & Rindborg Advokatbyrå AB med inriktning på arbete rörande styrelsefrågor samt insolvensrätt.

Marika har erfarenhet av styrelsefrågor i allt från små och medelstora bolag till börsbolag samt myndigheter och stiftelser. Med många års erfarenheter från insolvensrätten har Marika öga för att se vad som är bra för företaget samt vad företaget bör vara uppmärksamt på. Dessa erfarenheter ser Marika som stor fördel i styrelseengagemang.