Stig Karlsson

Ekonom och verksam i eget bolag. Har tidigare arbetat som revisor och regionchef inom Tönnerviks, som VD för Horwath Consulting samt som konsult inom Ernst & Young (ex krisfrågor, finansiering m.m.). Arbetat med styrelsefrågor i ett flertal år med inriktning på ägarledda företag.