Sture Kullman

Ekonom. Har tidigare arbetat som revisor och kontorschef i REVEKO, som VD, vice VD och ekonomidirektör i såväl börsnoterade som ägarledda bolag i ett flertal branscher som verkstadsindustri, bygg- och fastighetsrörelse samt dagligvaruhandel.

De senaste åren som VD och delägare för en dagligvarukedja, Exet/Matex. Har arbetat med styrelsearbete, främst i ägarledda bolag, sedan 2001.

Är idag verksam som styrelsearbetare i ett flertal branscher , varav de tyngsta uppdragen är inom bygg- och fastighetsbranschen.