Susanne Olofsson

Susanne Olofsson har arbetat som investerare och vd i riskkapitalbolag och har lång erfarenhet från att arbeta med finansiering och utveckling av små och medelstora företag. Har vidare stor erfarenhet av att arbeta i och med ägarledda företag som vd och i styrelsearbete, både som ledamot och ordförande och inom olika branscher.

Under åren 2014-2022 arbetade Susanne som konsult via eget bolag för att under 2022 övergå i anställning som vd för moderbolaget i en större familjekoncern där hon sitter i styrelserna för fyra av koncernens bolag. Är utbildad ekonom och har utbildning i styrelsearbete mm.