Susanne Westman

Adjungerad.

Auktoriserad revisor och partner på PwC. Susanne är verksam i Stockholm och arbetar med revision och rådgivning inom bl a fastighet-,hotell- och konsultbranschen.