Elna Lembrér Åström

Jag är född (1961) och uppväxt i Malmöområdet och tog min Civilekonomexamen 1983 vid Lunds
Universitet. Jag bor i villa i Malmö tillsammans med min man, Thomas, och vår jaktlabrador. Jag har
en vuxen son och fick mitt första barnbarn för snart ett år sedan. Vi tillbringar mycket av fritiden i
Kivik, där vi har ett hus sedan några år tillbaka.

Jag är sedan 2019 främst verksam som företagsekonomisk rådgivare genom mitt bolag Elna Lembrér
Åström AB. Jag är även styrelseledamot i Godsinlösen Nordic AB och Sten K Johnsons Stiftelse sedan
2020. Jag är medlem i revisionskommittén för Starka AB och styrelseledamot i de ideella
föreningarna Framtidens Natur och Kulturarv, Hansaklubben och Malmö Slottsstaden Rotaryklubb.
Jag gick under hösten 2019 styrelseutbildning hos Styrelseakademien Skåne och min förhoppning är
att kommande år utöka mina professionella styrelseuppdrag.

Från 1983 till augusti 2019 arbetade jag som revisor. Jag startade min revisorskarriär hos Peters &Co i
Malmö i augusti 1983, blev auktoriserad revisor 1989. Peters & Co sammanslogs med Arthur
Andersen 1989. 1998 blev jag partner i Arthur Andersen. Samtliga medarbetare i Andersen Sverige,
gick över till Deloitte AB 2002 och jag har varit partner inom Deloitte sedan 2002 och fram till 2019.
Jag har varit projektledare och ansvarig för många revisionsuppdrag och konsultuppdrag under alla år
samt även medverkat i förändringsarbete och utveckling av metodik och processer inom främst
området revision och revisionsnära tjänster. Jag har varit engagerad i många utvecklingsbolag och
gett stöd för entreprenörer i deras tillväxtresa. Jag har varit revisor i flera mindre noterade
utvecklingsbolag och tillväxtbolag, ofta inom life science. I egenskap av påskrivande revisor har jag
även aktivt deltagit i många möten som hållits i ledningsgrupper, styrelser, revisionskommittéer och
vid årsstämmor. Jag har även omfattande erfarenhet av företagsekonomisk rådgivning inom
redovisning, processer, ekonomiska utredningar, ägarfrågor, strukturförändringar samt
företagsförvärv och -avyttringar.

På fritiden går jag gärna långa promenader med hunden, umgås med familj och vänner. Jag är
intresserad av matlagning, hem och trädgård, jakt och naturvård. Utvecklande frågeställningar inom
organisation, beteendevetenskap, ledarskap, ägarstyrning och övrig processtyrning är jag fortsatt
intresserad av att förkovra mig inom, även efter min revisionskarriär, och använder min större andel
fritid numera till att läsa och lära mig mera inom dessa områden. Styrelsepoolen ger möjlighet att få
delta i diskussioner kring dessa områden och jag är därför intresserad av medlemskap.