Karin Gunnarsson

Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Lång erfarenhet från internationell verksamhet i flera industriella börsnoterade bolag, och besitter kompetens inom förvärv, skatt, finansiering, controlling, investor relations, samt redovisning. Är idag verksam som styrelseledamot i Bulten AB, Beijer Electronics Group AB och Concentric AB. Har tidigare arbetat bl.a. som CFO och IR ansvarig på HEXPOL AB, SVP Group Controlling på Telelogic AB och som koncernredovisningschef på Trelleborg AB.