Kristina Jarring Lilja

Kristina har en bakgrund som VD/ledare inom handel, både internationell och i Sverige. Fokus på varumärkesbyggande, affärsutveckling och strategi. Kristina är övertygad om att förtroende är företagets viktigaste kapital, och har lång praktiskt erfarenhet av att bygga och bibehålla ett reellt förtroendekapital, internt och externt. Författare till boken “Förtroende – företagets viktigaste kapital”(Roos & Tegnér).

Styrelseordförande i Gents AB, ledamot i Brännbornföretagen AB, MultiQ AB (publ), Nitator Stainless Steel AB och Invarmex AB. Ordförande i StyrelseAkademien Skåne och ledamot i StyrelseAkademien Sverige.

Arbetar idag som professionell styrelseledamot samt som mentor/rådgivare till ägare, styrelser och företagsledningar.