Kristina Jarring Lilja

Kristina har en bakgrund som VD/ledare inom handel, både internationell och i Sverige. Fokus på varumärkesbyggande, affärsutveckling och strategi. Kristina har lång erfarenhet av att bygga och bibehålla ett reellt förtroendekapital, internt och externt. I vår digitala och snabba värld är ett högt förtroendekapital en förutsättning för att attrahera kompetens och att bygga långa, stabila kundrelationer. Kristina är övertygad om att ett reellt förtroendekapital har sin plats på intäktssidan i balansräkningen.

Arbetar idag som professionell styrelseledamot samt som rådgivare till ägare, styrelser och företagsledningar.