Mikael Eriksson

Mikael har en bakgrund från revisions och konsultbranschen och har en civilekonomutbildning från Lunds Universitet.

Aktiv som auktoriserad revisor under ca 35 år på firman PwC. Uppdragen har bestått av såväl stora noterade bolag som Trelleborg,Meda och Beijer REF, samt statliga bolag som Sveaskog och Öresundsbrokonsortiet.Därutöver även större familjebolag. Inom PwC var Mikael Partner i 30 år samt verkade intern som CFO, VD och styrelseledamot de sista 10 åren. Slutade på PwC sommaren 2017 och har därefter arbetat med såväl rekrytering som styrelseuppdrag samt egna investering i tillväxtföretag.