Mikael Jonson

Civilingenjör och entreprenör.  Har en bred industriell erfarenhet både som VD/koncernchef och styrelseroller i internationella bolag. Företag som varit börsnoterade, riskkapital ägda eller privata. Är idag verksam som styrelseordförande i AP&T, PanLink och Diab. Arbetar även som rådgivare och med egna investeringar.