Per Nyström

Per har en bakgrund som VD och koncernchef i flertalet bolag i olika branscher; livsmedel, förpackningar, informationsteknologi och byggmaterial. Operativt erfaren i såväl omstrukturering av lite äldre svensk industri som i att bygga små bolag till stora, ofta baserad på ny teknologi. Arbetar gärna som konsult, rådgivare eller i styrelser i bolag som behöver omstart, tillväxt eller nystart.

Pers engagemang innefattar bland annat som Executive Advisor till PE-fonder och dess portföljbolag samt som industriell rådgivare till ett antal företagsledningar i mindre och medelstora företag. Per är också styrelseordförande eller styrelseledamot i ett antal noterade och onoterade bolag, företrädesvis i södra Sverige.

Per har tidigare erfarenhet från ledande roller inom AR Packaging Group, Perstorp och Strålfors samt från den offentliga sfären, nu senast som mångårig styrelseordförande för Region Skånes klusterorganisation Packbridge och som ordförande i en privat stiftelse med fokus på utbildning och kompetenshöjning.