Per Nyström

Per har en bakgrund som VD och koncernchef i flertalet bolag i olika branscher; livsmedel, förpackningar, informationsteknologi och byggmaterial. Operativt erfaren i såväl omstrukturering av lite äldre svensk industri som i att bygga små bolag till stora, ofta baserad på ny teknologi. Arbetar gärna som konsult, rådgivare eller i styrelser i bolag som behöver omstart, tillväxt eller nystart.

Nuvarande engagemang innefattar bland annat som Executive Advisor till Accent Equity Partners och dess portföljbolag samt som industriell rådgivare till ett antal företagsledningar, företrädesvis familjeägda. Per är också styrelseordförande i Stiftelsen Holger Crafoord Utbildningsfond samt styrelseledamot i det noterade bolaget Gasporox (First North) samt i Lunicore Studentkonsult AB.

Per har tidigare erfarenhet från olika roller inom AR Packaging Group, Perstorp och Strålfors samt från den offentliga sfären, nu senast som mångårig styrelseordförande för Region Skånes klusterorganisation Packbridge.