Sven Olsson

Medlem. Advokat, huvudsaklig verksamhet styrelseledamot , ordförande i ett flertal bolag  baserad  i Västeuropa med inriktning mot Ryssland.