anders olausson

Anders Olausson

Anders har 40 års erfarenhet inom Bank och Finans varav 30 år från ledande befattningar inom Handelsbanken.
Han har arbetat med allt ifrån övergripande strategiska frågor, utveckling och ledarskap till komplexa finansieringslösningar för både inhemska
och globala kunder, främst ägarledda bolag men också noterade bolag,  inom en rad olika branscher.  Förutom en djup kompetens inom finansiering besitter Anders även
gedigen erfarenhet inom bland annat corporate finance samt global cash management.