Ann-Christine Hvittfeldt

Regionsansvarig Väst

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport & logistikbranschen samt B2C, såsom Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB samt Halens AB. Har sedan 2010 verkat som styrelseordförande och ledamot i flertal noterade, statliga bolag, bolag ägda av medarbetare samt familjeföretag. Är även ägare till Hvittfeldt Invest AB som arbetar med investeringar och företagsledande uppdrag. Har ett starkt driv och engagemang för kunder, affärer och affärs utveckling.