Ann-Christine Hvittfeldt

Regionsansvarig Väst

Lång erfarenhet från företagsledande befattningar inom transport & logistikbranschen samt detaljhandel, såsom Volvo Logistics AB, Hemtex AB, Speedcargo AB, Halens AB. Verkar idag som styrelseordförande och ledamot i flertal bolag. Jag är även ägare till Hvittfeldt Invest AB som arbetar såväl med investeringar och företagsledande uppdrag som med styrelseuppdrag.