Anna Langenius

Anna Langenius har erfarenhet från roller som VD, CFO, investment manager, managementkonsult, områdesansvarig inom Global Marketing i såväl stora som medelstora och mindre bolag och arbetar både operativt och strategiskt. Anna är en engagerad styrelsearbetare som har haft uppdrag som såväl ordinarie ledamot som aktiv adjungerad ledamot i fler än 15 företag varav flera tillväxtbolag (SME) . För närvarande har Anna uppdrag som ordinarie ledamot I Stavdal AB, Stylt Trampoli AB, Svensk Vinkällare AB mfl.