Bror Frid

Senior Advisor, Ledamot Nämnden för Svensk Redovisningstillsyn, tidigare partner och auktoriserad revisor PwC Sweden