Christina Backman

Christina Backman är jurist och har mångårig erfarenhet från finansvärlden. Hon har under många år arbetat som styrelseproffs och VD inom stiftelseområdet men även i ägarledda bolag främst inom fastighetsbranschen och kommunala bolag.
Christina driver även konsultverksamhet framförallt med utbildning i styrelsefrågor och stiftelsefrågor.