David Bergendahl

Entreprenör som är verksam i ett antal helägda och delägda bolag. Har i dagsläget ett flertal styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag. Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.