Elisabet Litsmark Nordenstam

Många års erfarenhet av ledande befattningar inom privat och offentlig verksamhet.

Sedan flera år verksam som

– rådgivare till styrelser och företagsledningar i små och medelstora företag

– styrelsemedlem eller ordförande i små och medelstora företag.

Driver styrelseutvecklingsprogram, primärt för VD:ar och styrelseledamöter i ägarledda företag.

Medlem i affärsängelnätverket IDA.