Göran Lunde

Styrelsearbete på heltid, oftast som ordförande. Tidigare uppgifter som VD, styrelseledamot i resp. rådgivare till såväl börsnoterade som andra företag; t.ex. VD i Bilspedition AB, INFINA AB och Asbjörn Habberstad AB samt försäljningschef i Burroughs AB. Inriktning strategiska översyner, köp och försäljning av bolag och verksamhetsgrenar, resultatförbättring, krishantering och refinansiering, organisationsutveckling, ledningsformer och styrelsearbete.