Göran Nordlund

Civilingenjör och entreprenör. Var medgrundare till Viking Telecom som noterades på Stockholmbörsen 2000. Har sedan 2003 varit privat investerare och arbetat aktivt via styrelser i ett flertal onoterade och noterade bolag. Arbetar i huvudsak med entreprenörsledda bolag inom skilda branscher. Har stor erfarenhet från Telecom-, Verkstad- och IT-industrin. Arbetar mest aktivt inom frågor som rör tillväxt, företagsförvärv och riskkapital.