Inger Kollberg

Adjungerad. Auktoriserad revisor och delägare PwC. Revisor och rådgivare till mindre och medelstora onoterade bolag i västra Sverige.