Johan Wilkens

Adjungerad. Advokat och delägare vid Morris Advokatbyrå. Johan arbetar med allmän affärsjuridik, entreprenadrätt och fastighetsrätt. Lång erfarenhet av att biträda såväl ägarledda företag, som noterade bolag i allmänna frågor, såväl som företagsförvärv. Johan har även flera styrelseuppdrag och anlitas som ordförande vid bolags årsstämmor