Kristina Jarring Lilja

Kristina har en bakgrund som VD och ledare inom handel, både internationell och i Sverige. Fokus på varumärkesbyggande, affärsutveckling och strategi. Kristina är övertygad om att förtroende är företagets viktigaste kapital, och har lång praktiskt erfarenhet av att bygga och bibehålla ett reellt förtroendekapital, internt och externt. Författare till boken “Förtroende – företagets viktigaste kapital”(Roos & Tegnér).

Kristina har 15 års erfarenhet av styrelsearbete och arbetar idag i styrelser samt som mentor/rådgivare till ägare, styrelser och företagsledningar.