Lars Kvarnsund_1000

Lars Kvarnsund

Lars Kvarnsund har en lång erfarenhet av ledande befattningar såsom VD/Koncernchef, CFO, och affärsområdeschef främst inom tillverkande bolag och handelsföretag med egna produkter. Senast som VD & Koncernchef i Gunnar Johannson Gruppen AB. Var under många år verksam som CFO och affärsområdeschef i GARO AB, ett bolag som under denna tid gick genomförde en lyckad IPO och som idag noterat på Nasdaq Mid-Cap.

Har genom ett engagerat ledarskap skapat tillväxt och utvecklat bolag och dess organisationer. Bred internationell erfarenhet av att etablera, förvärva och driva både tillverkande och säljande bolag med verksamhet i främst Europa.

Är idag verksam i eget bolag där tjänster inom företagsledning, ekonomisk rådgivning och

management tjänster erbjuds. Huvudfokus är dock styrelsearbete i både privata och publika bolag, och är idag engagerad i ett flertal bolag, dels som ordförande eller ledamot.