M Johan Widerberg

Civilekonom.

Lång erfarenhet främst från ledande befattningar inom Bank  och Finans, bl.a. som VVD i Handelsbanken under många år. Erfarenhet från att leda bank i Sverige samt expansion inom många europeiska länder. Erfarenhet också inom corporate finance och internationell banking.

Arbetar idag främst med strategi, ledarskap och finansfrågor. Verksam som styrelseordförande och ledamot inom ett antal bolag inom näringsliv och akademin.