Mats Axell

Regionsansvarig Väst

Mats Axell har en bakgrund som entreprenör och bolagsägare med lång erfarenhet av att utveckla och driva ägarledda bolag. Mats har bland annat startat och i rollen som VD och ägare utvecklat Caesar Affärssystem som vid millenniumskiftet var marknadsledande i norden inom CRM-system. Vidare var Mats medgrundare, delägare och styrelseordförande för Infocube AB som efter 13 år såldes till amerikanska ägare.

Utöver sin erfarenhet som entreprenör har Mats arbetat som bl.a. VD, marknads- och informationsdirektör i börsnoterat bolag (LinneGroup AB Publ, sedermera Cell NetWork AB Publ), samt som senior investment manager på börsnoterat investmentbolag (Bure Equity AB Publ). Utöver sina styrelseuppdrag arbetar Mats sedan 2004 som rådgivare och projektledare inom ägarrelaterade frågor med fokus på ägarskiften, förvärv och ägardirektiv.