Mats_profilbildsv

Mats Engström

Mats Engström har en gedigen bakgrund inom bank och finans, där han arbetat med olika ledaruppdrag. I huvudsak i rollen som Regionchef Västsverige för Nordea, där arbetet primärt varit riktat gentemot företagsmarknaden och dess olika utmaningar.

Bred erfarenhet av förändringsprocesser och organisatoriska frågeställningar utöver finansiella frågor som är hans hemmamarknad.

Sedan 2019 arbetar Mats med ett flertal styrelseuppdrag inom olika branscher och är företagskonsult samt rådgivare inom strategi, ledarskap och finansiering.

Under sex år, fram till våren 2021 verkade han i styrelsen för IFK Göteborg, varav de 3 senaste som ordförande.

Jur.kand och ekonomistudier vid Lunds Universitet samt managementutbildning vid Insead.