Mats Rydhede

Mats har drivit egen verksamhet sedan mitten på 80-talet då han var konsult inom bl.a. ekonomistyrning och finansiering. Han har varit verksam inom en rad olika branscher, men på senare år har det varit mest fokus på verksamheter relaterade till bygg och fastighet.

Mats, grundare till Hammarviken Företagsutveckling AB, är styrelseordförande i Hammarviken och de flesta av dotterbolagen i koncernen. Han har bl.a. erhållit ordförandeutmärkelsen Guldklubban i västra Sverige. Vid sidan av Hammarviken har han haft åtskilliga styrelseuppdrag i såväl privatägda som börsnoterade företag, bank, stiftelser och ideella föreningar.