Richard Berkling

Richard Berkling har en bakgrund som entreprenör och företagsledare med lång erfarenhet av teknikdriven affärsutveckling genom innovation. Har som VD i CPAC (dotterbolag AB Volvo) byggt upp ett företag med förmågan att driva förändring och fånga kraften i teknikskiften för att skapa nya värden för världsledande kunder inom fordonsindustrin.

Utöver sin erfarenhet som entreprenör har Richard styrelseerfarenhet från tillväxtbolag inom ny teknik med hög komplexitet från både en ny framväxande värdekedja samt utmanad teknisk utveckling. Innehar för styrelseuppdrag i snabbväxande bolag inom både B2B och B2C i internationell miljö. Richard är även engagerad internationellt kring forskning och utveckling av entreprenörskap/intraprenörskap och föreläser om att driva innovation i mogna industrier.

Richards kärnkompetens är att driva uthålligt högpresterande team vilket också visar sig i ett engagemang inom idrotten. En av de viktigaste inspirationskällorna är att som fystränare och mental coach arbeta med ett av Europas bästa fotbollslag inom flickor 2003. Förutom seger i Gothia Cup 2019 och SM Guld 2018 så har tjejerna haft 5 raka medaljer i Gothia. Att arbeta med unga människor som utmanar sig själva och vill nå sin fulla potential på ett sätt som vi inom näringslivet sällan gör ger insikter och inspiration som är ovärderliga för att kunna hantera möjligheter och rädslor som förändringsarbete i mogna industrier innebär. Engagemanget i idrotten har också gett en plats i styrelsen i Sveriges mest framgångsrika idrottsförening IFK Göteborg sedan 2018.”