Sofia Appelgren

Sofia Appelgren har erfarenhet av entreprenörskap, ledarskap, strategi, marknad, sälj och hållbarhet (people). Grundare av och tidigare VD i bolaget Mitt Liv AB (svb) som driver Sveriges största mentorprogram för utlandsfödda akademiker samt som jobbar med några av Sveriges största bolag i mångfald och Inkludering. Sitter som ledamot i styrelsen i bolaget samt som ledamot i ytterligare 3 styrelser. Jobbar en del av sin tid operativt i Mitt Liv AB (svb) som konsult. Fellow till Ashoka globalt, världens största sammanslutning av sociala entreprenörer. Utsedd av Time Magazine till en av Next Generation Leaders.