Sophie Persson

Sophie har en bakgrund som VD/Koncernchef och egen företagare, såväl i Sverige som utomlands. Erfarenhet från tjänsteföretag, handelsföretag och industri. Fokus på affärsutveckling, strategi, tillväxt, stora eller omvälvande förändringar. Stödjer även andra styrelser i deras utveckling, med speciellt fokus på styrelseordförandens roll i professionellt, värdeskapande styrelsearbete.Författare till boken “Styrelseordförandens nya roll – Konsten att leda en värdeskapande styrelse” (Liber).